Alles van mij over de aanslagen in Brussel

De aanslagen van dinsdagochtend 22 maart 2016 op vliegveld Zaventem en metrostation Maalbeek in de Belgische hoofdstad Brussel houden de gemoederen in Europa heel erg bezig, en zeker in België. Maar bijna net zoveel bij ons, omdat Brussel bij wijze van schrijven naast de deur ligt en het gevaar dus heel dichtbij is gekomen. Hieronder geef ik mijn bevindingen weer over de aanslagen, aanslagplegers en de reacties op de terroristische acties.

Premier Rutte noemde de aanslagen een rechtstreekse aanval op onze vrijheid, veiligheid en onze manier van leven. Ik ben dat niet helemaal met hem eens. De terreur vind ik vooral een aanval op onze veiligheid. De terroristische daders hebben geen staatsgreep gepleegd, ze hebben ons vooral pijn willen doen op een wraakzuchtige manier.

Het gaat hier om criminele, psychopathische moslims die door een cocktail van haat, onderlinge opruiing,  godsdienstwaanzin, belangrijk willen zijn en op een totaal verkeerde manier invulling willen geven aan hun leven/bestaansrecht (een kwestie van sociale, maatschappelijke en existentiële leegte). IS-terroristen zijn mannen (en vrouwen) die geen enkele constructieve geestelijke en emotionele bagage hebben (ontwikkeld) en die met puin en gruis een imperium willen opbouwen.

Dergelijke mensen zijn er in de historie van de mens altijd geweest: denk aan de Vikingen, Romeinen, plunderaars, maar ook aan de nazi’s, de Ku Klux Klan, de IRA en ETA. Als je je machteloos voelt en je toch enige macht probeert te vergaren en je bent uit het verkeerde hout gesneden, dan ga je met de botte bijl hakken en aanslagen plegen. Dergelijke individuen en groeperingen winnen nooit. Ze bereiken niets dan dood en verderf. Ze delven altijd het onderspit, ze putten zichzelf uit.

Heel veel wetenschappers, journalisten, columnisten en politici wijzen steeds op het gebrek aan integratie, de hoge werkloosheid en het gevangen zitten tussen twee culturen bij de moslims die voor problemen zorgen en dood en verderf zaaien, maar men vergeet steeds dat er nou eenmaal van nature slechte mensen zijn, dat er nou eenmaal criminele psychopaten zijn, overal en altijd. Zoals er ook altijd overstromingen, tsunami’s, aardbevingen en orkanen zullen zijn, zo zullen er altijd destructieve mensen zijn. Er zijn ook zat mensen in moeilijke situaties en met enorm veel problemen die niet voor overlast zorgen. Het heeft heel erg te maken met de aard van het beestje. We moeten af van het idee dat iedereen (van nature) goed is en dat de maatschappij of opvoeders welhaast schuldig moeten zijn als iemand van het rechte pad af gaat of er nooit op is geweest. Het is niet altijd de schuld van een ander!

We vergeten soms een beetje, dat het om een relatief kleine groep foute mensen gaat die op zeer fanatieke en criminele wijze het moslim-geloof aanhangen en dat juist miljoenen moslims voor hen op de vlucht zijn geslagen.

Onze Westerse, liberale, progressieve leefwijze en denkwijze is niet in gevaar en komt ook niet in gevaar. Gelukkig zijn de meeste politieke partijen en media en onze grondwet dermate progressief en liberaal dat onze normen en waarden staan als een huis. Overigens zijn er ook zat Nederlanders die we hebben moeten en nog steeds moeten onderwerpen aan onze progressieve en liberale denk- en leefwijze. Als het aan bijvoorbeeld heel wat evangelisten lag, dan gingen we niet zo soepel om met homo’s, lesbische vrouwen, transgenders, euthanasie, abortus en vrouwen(rechten). Ik ben er helemaal niet bang voor dat onze vrijheid in het geding is. Wél onze veiligheid. Want een bloed-fanatieke, gestoorde minderheid zal ons blijven bestoken met terroristische acties.

Het is een ingewikkelde situatie, want we hebben te maken met de oorlog in Syrië, tussendoor ook nog met de oorlog in het oosten van Oekraïne en met de machtsbeluste vijand Poetin alsmede met de toestroom van moslim-vluchtelingen uit Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Omdat de terroristen moslim zijn en zogenaamd aanslagen plegen in naam van hun Allah zijn veel Nederlanders en andere Europeanen bang voor ALLE moslims, een gevoel dat wordt aangewakkerd door populisten als Wilders.

Wilders zoekt steeds naar zondebokken en schuldigen. Moslims zijn in zijn ogen het sociale en maatschappelijke kwaad en vrijwel alle andere politici en politieke partijen zijn volgens hem schuldig aan alles wat fout gaat. Alleen hij heeft zogenaamd het patent op de wijsheid, waarheid en daadkracht. Als er aanslagen gaan plaatsvinden in ons land, dan krijgen heel links en Rutte ervan langs van Wilders, terwijl de realiteit is dat juist zijn eigen woorden en houding bijdragen en al hebben bijgedragen aan de spanningen en polarisatie.

Zulke aanslagen zijn niet altijd te voorkomen en zijn niemands schuld. De daders, die zijn schuld. Gelukkig blazen die zichzelf meestal op.

Vanaf begin af aan heb ik evenwel gepleit voor veel betere informatie-uitwisselingen tussen de veiligheidsdiensten van alle landen en tussen regeringen en veiligheidsdiensten, alsmede voor een veel strengere preventieve aanpak: is iemand verdacht, sluit hem of haar dan preventief op, hoor hem of haar uit en laat hem of haar niet meer vrij. Misschien niet geheel volgens de wet, maar in tijden van terrorisme hoef je je niet altijd keurig aan de wet te houden, hoef je het spelletje niet altijd keurig volgens de regels te spelen, want dat doen de terroristen al helemaal niet. En je zult toch ook bereid moeten zijn om offers te brengen en onschuldige slachtoffers in te calculeren. Je moet het proberen te voorkomen, maar geen enkele goede strijd gaat gepaard zonder offers, onschuldige slachtoffers en zinloos geweld. Dat is helaas nou eenmaal zo. Dit valt niet alleen op diplomatieke wijze op te lossen.

In Nederland zijn we na de oorlog verwend geweest. Op de treinkapingen door de Molukkers en een enkele aanslag van de IRA na bleven we gevrijwaard van terroristische acties en oorlog. We hadden het goed en hebben het nog steeds goed. Maar nu maken we mee wat zich in grote delen van de wereld vrijwel altijd afspeelt: grote ellende. Daar kunnen wij heel erg slecht mee omgaan. Logisch, we willen onze veiligheid en vrijheid niet kwijt! Eigenlijk wilden we ook de verzorgingsstaat niet kwijt, maar die is al grotendeels verpauperd. Na jaren van weelde en welzijn merken we nu dat alles veel moeilijker wordt: zorg en onderwijs staan onder druk, er is veel werkloosheid, er zijn culturele spanningen en botsingen en nu worden we ook nog eens bedreigd door gestoorde, criminele terroristen!

Het is behalve ingewikkeld ook allemaal heel bewerkelijk. Als fatsoenlijk land willen we natuurlijk mensen die op de vlucht zijn geslagen voor oorlog en terreur een veilige haven bieden. Dat is niet meer dan menselijk. Wij waren ook blij en dankbaar toen de Russen, Canadezen en Amerikanen ons kwamen bevrijden van Hitler en diens duivels. En du moment heel veel moslims deze kant op komen vluchten, werd de oorlog in Syrië ook ons probleem en moesten we ons er wel mee gaan bemoeien.

Vluchtelingen opnemen, is dus menselijk. Daarbij is het van belang dat we ervoor zorgen dat de vluchtelingen zo snel mogelijk kunnen en mogen meedoen in en met onze maatschappij. Maar ze zullen moeten beseffen/begrijpen/aanvaarden dat we reeds kampten met een hoge werkloosheid en dat er lang niet voor iedereen werk en woning is. De vluchtelingen moeten al blij zijn dat ze veiliger zijn. Ze moeten begrip hebben voor onze dilemma’s en problemen en niet alleen maar aan zichzelf denken. Ook wij dienen niet alleen maar aan onszelf te denken. Iedereen moet aan zichzelf denken en tegelijkertijd aan de ander.

REACTIE VAN DE MEDIA DOET GEEN GOED

Na de aanslagen in Brussel gaat het in Nederland nog veel meer dan voorheen bijna alleen maar over één ding: terrorisme. Er wordt wat af geluld en geschreven! Het is niet meer normaal! Overdaad schaadt!

Ook journalisten zijn maar mensen. Ook onze verslaggevers zijn door de aanslagen naast de deur bang geworden, bijvoorbeeld voor hun eigen veiligheid. Daarom hebben de terreuracties in Brussel ook op hun meer invloed dan aanslagen in bijvoorbeeld Turkije of zelfs Parijs. Dat is het egocentrische van de mens: we zijn vooral begaan met onszelf en ons eigen, kleine kringetje. Wat iets verder weg gebeurt, houdt ons veel minder bezig, daar bekommeren we ons veel minder om. Het is jammer dat mensen niet veel minder egocentrisch kunnen denken en voelen.

De media en Wilders verergeren het gevoel van onveiligheid in de samenleving door overdadig te blijven praten en schrijven over de terreuracties. De terroristen krijgen zo precies waar ze op uit zijn: overvloedige aandacht, paniek en angst, polarisatie en strijd. Ze proberen de boel te ontwrichten, het zijn immers criminele revolutionairen.

De berichtgeving kan veel minder, zou gedoseerd moeten. En moet veel meer genuanceerd en feitelijk.

We vergeten dat er ook andere problemen en gevaren zijn die onze aandacht verdienen, maar die zulke aandacht nooit krijgen. Ik heb het bijvoorbeeld over de luchtverontreiniging, over de klimaatverandering (regeren is vooruitzien – je moet inzien dat gevaren die nu nog op grote afstand lijken sowieso naderen en opeens pal voor je neus staan), over de manier waarop we met vee omgaan, de kwaliteit van ons voedsel, de perverse kloof tussen arm en rijk en de daarmee gepaard gaande criminaliteit, ongelijkheid en ontwrichting, de werkloosheid in een tijd van toenemende robotisering, winstbejag en reorganisaties, alsmede de betaalbaarheid en kwaliteit van het onderwijs en de zorg.

Het terrorisme is een grote bedreiging met veel impact, maar er zijn gevaren die nog veel meer impact zullen hebben op de hele mensheid maar die niet zo populair en modern zijn, waarvoor we nog niet (zo) bang zijn, waarvan we denken dat het wel los zal lopen, omdat we er zelf nog niet veel van merken.

PESSIMISTISCH EN OPTIMISTISCH

Er zijn heel veel domme en slechte mensen en de meeste kiezers, leiders, bazen en politici bezitten bitter weinig wijsheid, menselijkheid en kennis van zaken. Maar er zijn ook heel erg veel lieve, ontfermende en onbaatzuchtige mensen met goede visies en daadkracht.

Mensen zijn verschrikkelijk verdeeld. Individuen zijn al heel erg verschillend van elkaar en hebben totaal andere belevingen en belangen, en groepen, rassen en volkeren idem dito. Daarom zal het altijd moeilijk blijven, temeer lang niet iedereen zo goed en verstandig is om bij verscheidenheid en onmin de lieve vrede te bewaren, de ander met rust te laten en te respecteren.

Er zullen altijd terreuracties, oorlogen, armoede, perverse rijkdom, hebberigheid, liefdadigheid, fatsoen, beschaving en liefde zijn. Je hebt nou eenmaal lieve mensen en zelfs lieve mensen die heel erg wijs zijn (maar ook wijze mensen die eigenlijk niet zo menselijk zijn, die gewoon hartstikke narcistisch of zelfs psychopathisch zijn) en je hebt heel vervelende, slechte mensen. We hebben regels, wetten en beleid (politiek) om alles een beetje in goede banen te leiden.

NIET LATEN LEIDEN DOOR ANGST

Ik hoop dat mensen zich niet laten gijzelen door angst en zich niet laten verleiden tot benauwend chauvinisme, nationalisme en protectionisme. Ik hoop dat mensen hun angsten trotseren en hun hoofd en hart blijven open stellen, ook voor andere mensen die vooruit willen in het leven. Daarom stem ik bijvoorbeeld voor het handelsverdrag met Oekraïne, omdat dit land graag aansluiting wil vinden bij  Europa en zich los wil maken van de dictatuur van de Russen. Het verdrag kan de Oekraïners daarbij helpen. Natuurlijk zullen er ook criminele Oekraïners misbruik maken van het vrije personen- en handelsverkeer tussen Oekraïne en de EU, maar daar hebben we onze wetten en justitie voor. We mogen nooit rassen en volkeren over één kam scheren. Wij Nederlanders zijn ook niet allemaal lid van een criminele motorbende, wij houden ons ook niet allemaal bezig met mensenhandel en prostitutie, we nemen niet allemaal drugs, we zijn niet allemaal nietsnutten, we zijn niet allemaal lui en werkschuw ondanks de grote werkloosheid, we houden ons niet allemaal bezig met de wietteelt, we verkrachten niet allemaal minderjarigen in bijvoorbeeld Thailand en de Filipijnen…

Als je in het buitenland bent en de mensen daar denken dat je welhaast drugs moet gebruiken en naar de hoeren gaat, omdat ze dat beeld hebben van Amsterdam en dus van Nederlanders, dan ervaar je hoe vervelend dat is, vooral als je zelf helemaal niet zo bent.

Het jammere is, dat niet iedereen zo wijs en lief is als in dit geval ik. Het is zonde doch nou eenmaal realiteit dat niet iedereen helder kan analyseren en dat niet iedereen constructief en holistisch kan en wil denken. Mensen zitten zo erg op verschillende frequenties, golflengtes en niveaus!

Maar ik heb met deze blog mijn bijdrage weer geleverd. Meer kan ik helaas niet doen. Ik wou dat ik meer macht had dan dit. Mijn macht blijft evenwel beperkt tot mijzelf. Dat is de keiharde realiteit…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s