Johan Derksen en Marokkanen

Uitspraken van voetbaljournalist Johan Derksen over problemen met en in amateurelftallen waarin Marokkaanse jongens zijn oververtegenwoordigd (zoals hij het noemt) hebben veel opschudding veroorzaakt bij en in de politiek, (sociale) media, voetballerij en maatschappij. Wat wilde Derksen nou eigenlijk aankaarten en waarom hebben zijn woorden zoveel impact?

DE BEWERINGEN VAN JOHAN DERKSEN OVER MAROKKANEN

Johan Derksen vindt dat hij een (maatschappelijk) probleem aan de kaak heeft gesteld, een probleem dat doorwerkt in het amateurvoetbal. Het probleem behelst de overlast die (groepen) Marokkaanse jongens veroorzaken op straat en in amateurclubs.

Toch wil ik dat even uit elkaar trekken, de overlast die Marokkanen wijken van wat grotere steden bezorgen en de complicaties die Marokkanen veroorzaken in het voetbal.

Dat Marokkaanse jongens relatief vaker betrokken zouden zijn bij criminele activiteiten in de maatschappij, wordt al veel langer geschreven, verteld en geopperd. Wilders lijkt de schuld daarvan alleen maar te geven aan de volksaard van Marokkanen en aan hun cultuur en geloof, terwijl meer politiek correcte lieden de problemen met Marokkanen toeschrijven aan bijvoorbeeld het nergens echt bij horen, het heen en weer geslingerd worden tussen twee verschillende culturen, de discriminatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt en het soms lage opleidingsniveau en de sociale en maatschappelijke impasse van de ouders.

Derksen beweert dat hij vanwege de sociale overlast door Marokkanen is verhuisd uit Gouda. Het is jammer, dat hij in Voetbal Inside niet duidelijk maakte op welke manier hij echt persoonlijk last had van die overlast. In welke situaties is hij door de Marokkanen nou precies beland waardoor hij op zoek ging naar een ander huis in een autochtone omgeving? Wat zijn de details van de feiten?

Zelf vind ik het belangrijk om een bepaalde bewering over één bevolkingsgroep te relativeren en in een breder perspectief te plaatsen, zeker als je er een mening over geeft in het openbaar.

Het is gewoon waar dat er problemen zijn met en door Marokkaanse jongens (intimidatie op straat, mensen lastig vallen, diefstallen, loverboy-praktijken) en ik ben het met Derksen eens dat dit benoemd moet kunnen worden en dat de Marokkaanse gemeenschap haar ogen niet moet sluiten voor deze vraagstukken en zich niet zo snel aangevallen moet voelen. Zet die trots eens opzij.

(Trouwens, ik heb laatst gesproken met een Marokkaan die beweert dat steeds meer Marokkanen in Nederland zich afkeren van het geloof en steeds meer moeite hebben met zaken als besnijdenis, uithuwelijking, de te grote sociale controle en de lagere positie van de vrouw/het meisje.)

Echter, ik ben ook van mening dat Derksen er wel bij had mogen vertellen, dat eigenlijk veel meer mensen van allerlei rassen en rangen en standen voor problemen zorgen in de samenleving. Wie het nieuws volgt, ziet dat haast niemand nog zuiver is: artsen en ziekenhuizen liegen, verzwijgen en bedriegen, grootverdieners ontwijken en ontduiken belasting, politiemensen die hun boekje te buiten gaan, politici die de boel alleen maar lopen op te naaien, motorclubs die zich bezighouden met criminaliteit, voetbalsupporters die zich misdragen en ga zo maar door.

Als opiniemaker heb je de verantwoordelijkheid om escalatie, met name bij zeer gevoelige thema’s, te voorkomen.

Derksen kon niet de indruk wegnemen, dat hij uit wraak vanwege zijn ‘gedwongen’ verhuizing extra hard uithaalde naar de Marokkanen.

Dan het tweede deel: de problemen die de Marokkanen volgens Derksen het amateurvoetbal bezorgen. Wat zei hij in alle consternatie daar nou eigenlijk over? Ik vond het namelijk nogal dunnetjes wat hij te berde bracht. J.D. zei dat Nederlandse jongens niet willen voetballen in een elftal of een club met een oververtegenwoordiging aan Marokkanen. Omdat ze in hun onderbroek douchen…

Ja hallo, wat een overlast: niet naakt willen douchen! Dat is erg, zeg! Joran van der Sloot is een lieverdje vergeleken bij die gasten die niet bloot onder de warme straal willen staan!

Derksen liet andermaal na om specifieke, duidelijke en verhelderende voorbeelden te geven van de overlast in het amateurvoetbal, en daarbij man en paard te noemen. Bij welke verenigingen spelen er dergelijke problemen of hebben die gespeeld? Om wat voor problemen gaat het nou eigenlijk? Waar bestaat die overlast dan uit?

Kijk, ik kom uit een stad waar je als gewone, brave jongen uit een modaal, netjes gezin niet bij bepaalde clubs wilde voetballen, omdat er Nederlandse jongens speelden die veel grover in de mond waren en over wie je verhalen hoorde, betreffende met name vechtpartijen. Maar je wilde ook niet bij de zogenaamde kakker-clubs spelen. Want daar voelde je je evenmin thuis. De kakkers wilden op hun beurt alleen maar met andere welgestelden omgaan.

Ik wil maar zeggen: soort zoekt soort, dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo zijn. Zoals Nederlanders elkaar altijd opzoeken in het buitenland en daar aparte gemeenschappen vormen (denk aan Canada – ik ben er geweest), zo trekken mensen die zich verwant voelen met elkaar altijd naar elkaar toe.

Nou ja, dan zijn sommige clubs overwegend Marokkaans. So what? Er zijn veel meer clubs die overwegend blank zijn! En trouwens, die jongere Marokkanen zijn net zo goed Nederlanders. Zoals de Ieren in de Verenigde Staten zowel Ier(s) als Amerikaan(s) zijn en zich ook zo voelen.

En zelfs – je gelooft het misschien niet! – bij die overwegend of uitsluitend blanke verenigingen komen misstanden voor, zoals trainers die stiekem meisjes of jongens onder de douche filmen en zo kinderporno verspreiden die vooral door blanke mannen wordt verspreid en gekocht.

Er zijn zowaar overwegend of uitsluitend blanke sportclubs waar de helft of meer van de mensen ’s avonds na de wedstrijd dronken naar huis gaat, alsof dat nou zo veilig en nobel is.

Er zijn overwegend of uitsluitend blanke verenigingen waar in stimulerende middelen wordt gehandeld of waar regelmatig een vechtpartij uitbreekt of waar de penningmeester een greep uit de clubkas doet.

Mensen, van welke kleur, uit welke cultuur en van welke nationaliteit dan ook, veroorzaken problemen. En de ene groep veroorzaakt wat meer problemen dan de andere groep, dat is op zich vrij logisch: het is vrij onrealistisch om te verwachten dat alle groepen even braaf of even stout zijn!

MAGERE KWALITEIT BETOOG JOHAN DERKSEN

Al met al vind ik de uitspraken van Derksen nogal mager uitgewerkt, toegelicht en geformuleerd, en ze waren eigenlijk totaal onnodig en overbodig. Maar hij is natuurlijk nooit de koning van de fijnzinnigheid en nuance geweest.

Dat mensen extra kritisch zijn op wat hij zegt, komt doordat hij nogal wat mensen verbaal heeft beschadigd, systematisch zelfs. Of het nou ging/gaat om Martin van Geel en zijn vrouw, Wiljan Vloet, Andries Jonker, Dirk Kuyt of Louis van Gaal. Derksen kan dan wel altijd beweren dat zulke bekende mensen met zoveel media-ervaring tegen een stootje moeten kunnen en dat het allemaal satire is wat ze bij VI doen, maar dat is te makkelijk.

Derksen is niet kritisch genoeg op zijn eigen functioneren, verantwoordelijkheid en woorden. Hij wil volgens mij niet veranderen/verbeteren: dit is zijn stijl en daaraan doet hij geen concessies.

WAAROM HEBBEN DE UITSPRAKEN VAN DERKSEN ZO ENORM VEEL IMPACT?

Ik ben het nochtans met Derksen eens dat de ophef over zijn Marokkanen-uitspraken zwaar overtrokken is.

Maar ik had niet anders verwacht: het gaat in dit land al meer dan vijftien jaar iedere dag bijna alleen maar en steeds meer verhit over Marokkanen, vluchtelingen, asielzoekers, allochtonen, integratie, inburgering, de islam, de koran en het dreigende verlies van onze Nederlandse identiteit. Het is een nationale obsessie geworden. Er wordt al zo lang zo verschrikkelijk veel over geschreven en gepraat, en al die woorden hebben geen enkel nut, sorteren geen enkel effect, men blijft maar in rondjes draaien met al die cirkelredeneringen.

Hoe vaak en hoe lang moet je op een issue blijven broeden? De maatschappij is er nog veel erger overspannen en meer gepolariseerd door geworden (want er verandert ondanks al die debatten en discussies helemaal niets).

Ondertussen heeft bijna niemand het over de klimaatopwarming en de desastreuze gevolgen op de langere termijn voor de hele wereldbevolking of over de censuur bij Metro waar een columnist die een kritisch stukje schreef over de Telegraaf Media Groep buitenspel is komen te staan nadat zijn column was geweigerd door de hoofdredactie….

Ook doordat Wilders al heel lang zo ontzettend veel media-aandacht krijgt, ligt het Marokkanen-gedoe ontzettend gevoelig. Natuurlijk spelen de aanslagen in Parijs en Brussel mede een rol, al waren daar volgens mij weinig of geen Marokkanen bij betrokken.

Dat minister Schippers van Sport zich achter de uitspraken van Derksen heeft geschaard – in tegenstelling tot haar voorman en partijgenoot Mark Rutte – verbaast me helemaal niets. Ik verdenk Schippers van PVV-neigingen en van sympathie voor Wilders, alsmede van het willen grijpen naar en van de macht binnen de VVD door tegen Wilders aan te schurken en zo aan populariteit te winnen.

Terwijl Rutte probeerde te relativeren en te lijmen omtrent de Derksen-soap, liet Schippers de kans niet onbenut om te benadrukken dat er inderdaad problemen zijn met en door donkere jongeren.

Maar er zijn ook wel wat VVD-ers in opspraak geraakt de laatste tijd… Je moet gewoon altijd voorkomen dat je één groep mensen stigmatiseert en isoleert, exceptioneel hard aanpakt.

Er zijn meer problemen in de wereld. Niet alles is de schuld van de allochtonen of van Nederlanders met een dubbel paspoort. Ook erg is het feit dat steeds meer huurders de huur niet meer kunnen ophoesten, dat steeds meer mensen de zorgkosten niet kunnen betalen en zorgschulden opbouwen, dat jongeren straks met een torenhoge studieschuld zitten en deze bij grote werkloosheid of weinig kansen niet zullen kunnen terugbetalen. En ga zo maar door.

Het zal u misschien verbazen, maar er zijn nog andere problemen dan rondom Marokkanen en er zijn ook nog dilemma’s die niet door Marokkanen werden of worden veroorzaakt.

DE HAND IN EIGEN BOEZEM STEKEN

De mensheid zou al veel verder komen, wanneer mensen eens de hand in eigen boezem zouden (willen en durven) steken. Iedereen, maar dan ook iedereen, wijst alleen maar de hele tijd naar anderen, naar wat anderen fout hebben gedaan. Landen veroordelen elkaar, politieke systemen wijzen naar elkaar, individuen proberen elkaar omlaag te trekken… Het houdt maar niet op.

In plaats van alleen maar op de fouten van anderen te wijzen, zou men eens kunnen proberen om te erkennen dat men zelf niet brandschoon is en dat men zelf ook heel wat kan verbeteren en veranderen. Neem de eigen verantwoordelijkheid en geeft zelf het goede voorbeeld.

Echter, als ik om me heen kijk en luister en naar de tv en radio kijk en luister, dan hoor ik zelden of nooit een uitgebalanceerde mening, zelfinzicht, zelfkritiek, wijsheid en echt leuke humor.

De humor van nu is bijna alleen maar beledigend, keihard, zogenaamd gedurfd/grensverleggend en bitter.

Vrijwel alle kwesties gaan over onverdraagzaamheid, haat, verschillen en cultuurbotsingen en de harde grappen daarover dragen daaraan bij.

Maar ook in de kwestie Erdogan (Turkse president) en Jan Böhmermann ( Duitse komiek die Erdogan humorloos schoffeerde) vind ik dat beide heren in de spiegel zouden moeten kijken. Erdogan zou het niet zo hoog moeten opnemen. Hij zou beter kunnen werken aan meer democratie, minder censuur en meer eenheid in zijn land. De Duitse komiek zou zich kunnen afvragen wat hij nou heeft bereikt met zijn grove beledigingen en of hij zijn boodschap niet veel subtieler had kunnen overbrengen.

Zoals John Lennon al zei: ‘Humor en geweldloosheid, daar hebben ze geen antwoord op. Als je gaat slaan en boos wordt, dan hebben ze je waar ze je hebben willen, want dan kunnen ze je (aan)pakken’.

Wat de Duitse komiek over Erdogan zei, was geen humor en leverde geen enkele positieve bijdrage. En Erdogan is gewoon een ouderwetse, autoritaire gezagsdrager die niet erg subtiel en briljant zijn land leidt.

Angela Merkel had natuurlijk gewoon tegen Erdogan moeten zeggen, dat in haar land zulke ‘humor’ geoorloofd is en dat ze zelf ook al heel wat over zich heen heeft gekregen maar daarvoor een olifantenhuid heeft ontwikkeld. Een politicus moet kunnen incasseren.

Ze had kunnen zeggen dat ze de grappen van de komiek smaakloos en beledigend vond, maar absoluut niet strafbaar en dat van vervolging geen sprake kan en MAG zijn. Nu heeft Merkel zich verlaagd tot de censuur-politiek van Erdogan en dat is eigenlijk een haast onvergeeflijke blunder voor zo’n grote politica van zo’n vooraanstaand land.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s