Discussiëren op niveau

Tegenwoordig maak je geen indruk meer met beschaving, diepgang en inhoud. Hoe botter, hoe meer aandacht je krijgt van mensen die niet van die botheid zijn gediend en van mensen die net zo bot of nog botter zijn en die dus van je botheid smullen.

Kijk maar naar Wilders. Deze relschopper krijgt van de relzieke media heel veel aandacht en zo ook van de burgers: er is het kamp dat hem heel veel aandacht geeft , omdat de mensen uit dat kamp zijn manier van doen zo verschrikkelijk vinden (ik ben zo iemand) en er is het kamp dat Wilders alle aandacht geeft, omdat ze het roerend met hem eens zijn en in hem de redder des vaderlands zien, zoals veel Duitsers in Hitler de reddende engel zagen, ondanks diens uiterlijk zichtbare en hoorbare stoornissen en gekte.

En zo krijgt Wilders veel meer aandacht dan wijze, serieuze mensen.

Als ik op de sociale media mijn mening of visie uiteenzet, dan krijg ik vrijwel altijd het verwijt van andere mensen dat mijn teksten – die op Facebook hooguit tien minuten duren – veel te lang zijn. Mensen zijn gewend aan oneliners en nemen niet meer de tijd om een afgewogen, uitgebalanceerde uiteenzetting te bestuderen of om zelf met een goed onderbouwd verhaal te komen. Voor het verwoorden en tot je nemen van een goede, inhoudelijke mening of visie moet je nochtans de tijd nemen. Dat gebeurt haast niet meer.

Daarbij wordt een mening zonder beledigingen en grove taal blijkbaar saai gevonden en niet meer serieus genomen. Je scoort alleen nog met keiharde taal. Iedereen probeert de ander in grofheid te overtreffen en zo punten te scoren. Kijk maar eens naar de cabaretiers en columnisten van tegenwoordig. Ze zijn bijna allemaal heel erg grof. En toch waren heel veel mensen diep onder de indruk van de oudejaarsvoorstelling van Herman Finkers die haast ouderwets beschaafd bleef en toch scherpzinnig voor de laatste dag van 2015 kwam.

Het tv-discussieprogramma ‘Hollandse Zaken’ van Omroep Max ging gisteren over de vaak niveauloze, keiharde en beledigende toon van het publieke debat. Gelukkig pikt een groeiend aantal mensen de scheldkanonnades op met name de sociale media maar ook in de politiek niet meer en willen steeds meer mensen dat beledigingen sneller en makkelijker verwijderd en bestraft gaan worden.

Het valt me op, dat de meest grove taal (het vaakst) afkomstig is van de PVV-achterban. PVV-stemmers en Geen Stijl-aanhangers wensen je vaak ziek of dood en een gruwelijke lijdensweg of dood toe, hebben er een handje van om je landverrader te noemen, spelen op de man of vrouw en zijn vaak niet in staat om drie woorden achter elkaar foutloos te schrijven.

Als ik Wilders was, dan zou ik niet trots zijn op zo’n achterban en dan zou ik wat zeggen van de manier waarop zijn kiezers zich uitdrukken en andere mensen verwensen. Maar dat doet Wilders niet, want hij wil de macht en kan daarbij iedereen gebruiken, ook beledigende mensen. Zolang ze het maar met hem eens zijn.

DISCUSSIES LOPEN ALMAAR UIT DE HAND

We discussiëren ons in dit land een ongeluk. Enerzijds is het heel goed, dat we in principe overal over kunnen praten en open debatten kunnen en mogen voeren. Anderzijds blijven we in thema-cirkeltjes rond discussiëren en komen we geen stap verder. Dit land ontbeert een krachtige, wijze en briljante leider die knopen doorhakt, die streng doch rechtvaardig is, die aan alle discussie een einde maakt.

En dan is er nog de manier waarop er wordt gediscussieerd. Mensen gaan meteen schelden en verwijten maken als een ander een andere, tegenovergestelde mening heeft. Men blijft niet inhoudelijk en beschaafd, men gaat meteen met modder gooien. Een kwestie van onverdraagzaamheid, een kort lontje, onwetendheid, onmacht en onkunde. Zelfs onze minister-president doet sommige zaken af middels grof taalgebruik en verwijten. Dat helpt niet mee.

Mensen zijn het blijkbaar verleerd om (mensen met) een andere mening te verdragen, naar elkaar te luisteren en beschaafd en verstandig te blijven. Men voelt zich direct vreselijk (persoonlijk) aangevallen als een ander een andere mening heeft en men gaat dan ook onmiddellijk agressief in de aanval.

Maar nogmaals, voor de uitzonderingen die wél inhoudelijk en fatsoenlijk blijven, is heel weinig aandacht. In verhouding veel minder dan voor de moddergooiers. Dat is zo verschrikkelijk jammer! Daarmee worden heel veel wijze mensen en goede visies over het hoofd gezien, genegeerd en niet serieus genomen. Ook de media spelen hierin een zeer kwalijke rol: zij drijven op rellen, want die krijgen aandacht van de evenzeer sensatiebeluste consumenten…

NETELIGE KWESTIES

Laten we eens twee kwesties behandelen die voor te verhitte en te langdradige discussies hebben gezorgd. Zwarte Piet bijvoorbeeld. Helaas is het zo, dat iedere voorstander van Zwarte Piet – waartoe ik niet behoor – een racist wordt genoemd en iedere tegenstander een bedreiging voor de Nederlandse samenleving. Voor- en tegenstanders blijven maar oorlog voeren, verbaal.

Deze discussie had allang voorbij kunnen zijn als het kabinet en de NTR (het Sinterklaas-journaal) Zwarte Piet in de ban hadden gedaan/hadden verboden en hadden (laten) vervangen door de veeg-Pieten. Weg met de dikke, rode lippen en met de grote oorbellen.

Het is gewoon zo, dat de klassieke Zwarte Piet een negerknecht moet voorstellen. Misschien niet racistisch bedoeld, maar het kwetst gekleurde mensen. Als mensen/ groepen zich gekwetst voelen, dan moet je dat eigenlijk altijd serieus nemen, ook als het voor jou geen issue is. Wanneer je zoon of dochter niet blij is met het koosnaampje of bijnaampje dat je hem of haar geeft, dan hou je daar voortaan toch ook rekening mee?

Wat voor de een kwetsend is, is dat voor de ander niet, maar als iemand zich beledigd voelt, is het dan zo moeilijk en vernederend om je narcisme te laten varen en een buiging te maken?

De gekleurde mensen in onze samenleving willen gewoon erkenning krijgen voor het feit dat Zwarte Piet een donkere knecht is (dat is een FEIT) en dat dit als pijnlijk kan worden ervaren. Ook willen ze erkenning voor de misstanden in de slaventijd en Nederlandse kolonies. Nou, daar zijn inderdaad dingen heel erg mis gegaan die een diepe impact hebben op de nakomelingen. Is het dan zo erg om dat toe te geven en als Staat daar je excuses voor aan te bieden?

Sommige mensen vinden blijkbaar dat allochtonen – die wel belasting moeten betalen en moeten integreren – geen recht hebben op het uiten van kritiek op de Nederlandse samenleving en dat zij hun visie en gevoelens niet mogen uiten. Dat is pas discriminatie!

Allochtonen maken deel uit van de Nederlandse samenleving en hebben evenveel rechten en plichten. Leer er maar mee leven als het je niet zint. Ze mogen net zo goed meepraten en dingen (op)eisen, net als iedere andere burger/inwoner.

Kinderen hechten helemaal niet aan de klassieke Zwarte Piet. Die willen cadeaus. Het zijn de nostalgische volwassenen – onder wie nogal wat conservatieve en chauvinistische nationalisten – die alles bij het oude willen laten en zogenaamd de Nederlandse identiteit willen behouden/bewaken, alsof die identiteit wordt bepaald door en afhangt van Zwarte Piet!

KNOPEN DOORHAKKEN GRAAG!

Enfin, de Zwarte Piet-discussie moet ophouden. In elk geval moeten er knopen worden doorgehakt. Maak er de veeg-Piet van en geef toe dat de klassieke Zwarte Piet inderdaad een negerknecht moest voorstellen en dat dit te stereotiep was en dat het begrijpelijk is dat mensen zich daardoor gekwetst voel(d)en. De voorstanders van Zwarte Piet doen niet graag concessies aan allochtonen, maar daar moeten ze dan toch maar mee leren leven.

Welnu, ik hoop dan wel dat de allochtonen de verbetering waarderen en die waardering uitspreken. Allochtonen mogen best wel nog meer benadrukken dat er in Nederland heel veel dingen goed zijn geregeld, en aangenamer zijn geregeld dan in veel andere landen. Nederland is niet heilig, maar we hebben een fijne, progressieve, vrije en kleurrijke, diverse samenleving met voor iedereen een politieke partij en medium. Heerlijk!

En dan hoop ik dat autochtonen het nog vaker kunnen opbrengen om de positieve kanten van de multiculturele samenleving te benadrukken en mensen met een ander kleurtje niet steeds weg te zetten als zijnde vaker crimineel en godsdienstwaanzinnig. Benadruk eens de positieve dingen van elkaar! Je kan niets opbouwen zonder bouwstenen en je kan niet verbinden zonder verbindingsstukken.

DE KWESTIE SYLVANA SIMONS

Oké, dan de kwestie Sylvana Simons die zich heeft aangesloten bij de politieke partij DENK, geleid door twee Turkse Nederlanders. Moest deze presentatrice zoveel shit over zich heen krijgen, alleen maar omdat ze zich heeft aangesloten bij een politieke partij die deel uitmaakt van onze parlementaire democratie?!

Komt bij dat DENK een heel kleine partij is waar de tegenstanders niets van hebben te vrezen. DENK zal nooit groot worden. De PVV is op een andere manier net zo gevaarlijk, maar is wél heel groot. We hebben volgens mij dan ook meer te vrezen van de PVV! Maar ja, de PVV wordt niet aangevoerd door allochtonen… Daar zit hem voor veel landgenoten de angel.

Waarom werd Sylvana’s keuze niet met louter inhoudelijke argumenten in twijfel getrokken, als dat al moest? Waarom moest ze zoveel bagger over zich heen krijgen? Waarom moest er zo op de persoon worden gespeeld, zo vals, zo extreem en zo massaal?

Waarom werd S.S. niet uitgedaagd in een intellectueel debat? Nu ging en gaat het slechts om de toon van het ‘debat’ en niet om de inhoud. Er zijn mensen die vinden dat DENK een Turks filiaal van Erdogan is in Nederland en dat Erdogan een gevaarlijk heerschap is (ben ik het mee eens, vanwege zijn in mijn optiek dictatoriale en onsympathieke stijl van regeren). Leg dan dat aan Sylvana voor en probeer uit te zoeken wat nou werkelijk haar politieke standpunten zijn.

En waarom zouden allochtonen niet voor allochtonen mogen opkomen in onze maatschappij (bijvoorbeeld via een politieke partij)? Iedereen komt hier toch op voor zijn of haar eigenbelang of voor het belang van zijn of haar eigen groep? Omdat het allochtonen zijn, tellen ze niet mee en moeten ze hun mond houden?

NIET IEDERE VOORSTANDER VAN ZWARTE PIET IS EEN RACIST

Nu is het wel zo, dat allochtonen niet iedere blanke als een racist moeten zien en bestempelen. Wanneer een autochtoon het niet met hen eens is, is hij of zij niet meteen een blanke racist. Zoals sommige autochtonen moeten ophouden met generaliseren en het negatief stickeren van allochtonen, zo moeten sommige allochtonen afleren om ieder debat dood te slaan door iemand met een andere mening een racist te noemen.

Vaak is er trouwens veel meer sprake van nationalisme en angst voor identiteitsverlies dan van racisme. Heel veel Nederlanders hebben er nog steeds moeite mee dat dit land niet meer helemaal of niet meer bijna helemaal blank en traditioneel-Nederlands is.

Zelf ben ik niet bang dat onze progressieve maatschappij wordt overgenomen door extremistische moslims met voor ons Middeleeuwse denkbeelden over bijvoorbeeld vrouwen, het huwelijk en homo’s. Daarvoor is de progressieve tak in de politiek, samenleving en media te sterk in onze contreien. Gelukkig is ook de SGP maar heel klein. Stel je voor dat de SGP het hier voor het zeggen zou krijgen! Dan zouden we evenzeer stappen terug gaan in de beschaving en tijd. De SGP heeft hier en daar soms best goede standpunten. Niets en niemand is honderd procent goed en honderd procent slecht. Maar als je een afweging moet maken, dan heb je als progressief lid van een progressieve samenleving liever niet dat de SGP groot wordt.

Natuurlijk ben ik wel van mening dat we waakzaam moeten blijven. Ik vind dat er in Nederland een nog sterkere scheiding moet komen van kerk en staat, en van het onderwijs en religie/geloofsovertuiging. Geloven, dat doe je maar thuis en in je kerk, synagoge of moskee. Kinderen en hun ouders moeten met iedereen willen en kunnen omgaan.  Voorts is het heel goed dat van nieuwkomers wordt verlangd dat ze de Nederlandse taal leren spreken, onderwijs genieten, werken en zich houden aan de Nederlandse wetten en normen en waarden, zonder dat ze hun eigen gewoonten in de vuilnisbak moeten kieperen.

Wat dat betreft, is Nederland al veel verder dan veertig en dertig jaar terug. Daar heeft de PVV – die evenmin alleen maar slecht is – een belangrijke rol in gespeeld, als een soort van bewustmaker. Jammer dat er anderzijds zoveel angst en haat wordt gezaaid door deze partij, afgezien van het feit dat Wilders gewoon een rechtse populist is met VVD-achtige en dus neoliberale ideeën en dat met de AOW-leeftijdskwestie is gebleken dat hij zijn principes aan de wilgen heeft hangen. Ik snap niet dat zijn kiezers hem dat niet massaal hebben aangerekend en hem sindsdien niet doorzien als een politicus zonder ruggengraat.

We zien er in dit land heden ten dage nochtans veel meer op toe dat allochtonen deelnemen aan de maatschappij, we stellen meer eisen aan ze. Zoals er autochtonen zijn die voor problemen (blijven) zorgen, zo zijn er allochtonen die de samenleving zorgen (blijven) baren. Maar er zijn zat autochtonen en allochtonen die het prima doen en zij moeten als voorbeeld worden gesteld.

DE IDEALE SAMENLEVING IS ONMOGELIJK. ROTTE APPELS ZIJN ONVERMIJDELIJK!

Het is nou eenmaal zo, dat de mensheid bestaat uit heel veel verschillende individuen met allemaal hun eigenbelang en hun eigen beschavings-, ontwikkelings- en bewustzijnsniveau. Met name door de sociale media worden we met ieders mening geconfronteerd, ook van personen die (vrijwel) alleen maar bagger kunnen produceren en die het debat totaal verzieken. Helaas laten we het debat door dergelijke figuren beheersen en opeisen en hebben we veel te weinig aandacht voor wijsheid, beschaving, briljante ideeën en lieve, leuke mensen.

Ik ben trots op bovenstaande bijdrage. Wat hierboven staat, is evenwichtig, doordacht, inhoudelijk, diepzinnig, redelijk en fatsoenlijk.

Aan mensen die mij uitschelden en beledigen, besteed ik al jaren geen of weinig aandacht (meer). Zelden ga ik met ze in discussie. Ik blokkeer ze en verwijder per ommegaande hun haat.

Ikzelf wil me niet verlagen tot schelden, ruzie blijven maken en allerlei nare verwensingen. Ik steek weinig energie in negatieve mensen en negatieve meningen. Veel liever stem ik af op andere mensen met een fijne manier van omgang, verstand van zaken en een weloverwogen uitleg van hun visie. Daar word ik gelukkig(er), wijzer en bewuster van.

http://www.rolanddanckaert.nl

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s